Klubbinfo

Vår målsättning
-Att skapa gemenskap kring vårt intresse för rasen och att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört goda rasrena hundar.
-Att bevara och utveckla rasens egenskaper samt att informera och sprida kunskap om tax – dess beteende, fostran, utbildning och vård.

Mediapolicy
HTK är en SVTK-ansluten lokalklubb och lyder därmed under Svenska Taxklubbens stadgar och SKKs lagar, normer och regler: SKKs policy

Personuppgiftspolicy (GDPR)
Klubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att HTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med HTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande HTKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.