Medlemskap

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!
Som medlem får du:

  • Medlemskap i den lokala taxavdelningen där du är bosatt = Hallands Taxklubb.
  • Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år. Tidningen innehåller allehanda nyttigheter så som reportage, aktiviteter, insändare och information från både huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Skicka gärna in reportage och bilder på taxar till: taxen@taxklubben.org
  • Gratis valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.
  • Gratis annonsering av avelshane.
  • Klubbträffar, kurser och föredrag hos lokalavdelningarna.
  • Tillgång till resultat från utställningar och prov över hela landet.
  • Rätt att starta på samtliga utställningar och prov som arrangeras av svenska och nordiska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.

Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem fr.o.m 2016.

Bli medlem på följande sätt:
Du kan ringa, faxa eller skriva till:
Svenska Kennelklubben (SKK)
Medlemsregistret
Box 771
191 27 Sollentuna
Tel: 08-795 33 44 (mån-fre kl. 10-12 och 13-15)
E-post: medlem@skk.se
OBS! Ange Svenska Taxklubben!

Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister – du kommer att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor av SKK. Taxklubben tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. den månad du betalar. Du blir samtidigt medlem i den lokala taxavdelningen där du är bosatt.
OBS! Många medlemmar missar när inbetalningskortet kommer med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och kastar inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem!
Första året gratis medlemskap!  
Vi erbjuder gratis medlemskap första året. Erbjudandet gäller endast nya taxägare som är bosatta i Sverige och som ej tidigare varit medlemmar i Taxklubben. Är du uppfödare så erbjud dina valpköpare gratis medlemskap första året! Fyll i formuläret: Ny taxägare

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SVTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SVTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på
www.skk.se/pub.