Årsmöte

Ordinarie årsmöte 2020 4 mars på Kvibille Gästis kl. 18:30.

Dagordning 2020 & Verksamhetsberättelse 2019 finns här!

Vill man ha verksamhetsberättelsen per post kontakta Ann på tel: 0705-458199

Efter årsmötesförhandlingarna fanns det god middag från Gästgivaregården som klubben bjöd på för att fira vårt jubileumsår. Tack för att ni kom!
   .