Årsmöte

Ordinarie årsmöte var onsdag 6 mars 2019 på Kvibille Gästis. Vi tackar medlemmar och taxvänner för visat intresse!

Dagordning & verksamhetsberättelse finns här

Vill man ha verksamhetsberättelsen per post kontakta Ann på tel: 0705-458199