Styrelse

Årsmötet har valt följande medlemmar till styrelse 2024:

Ordförande 
Östen Elg
Långåsvägen 16
432 78 Tvååker
Tel: 0730-569473
punto.elg@hotmail.com

Vice ordförande 
Lennart Andersson
Bossflaten 106
310 61 Ätran
Tel: 0346-93323, 0738-491911
bossflaten@outlook.com

Sekreterare
Ann Bengtsson
Eftra Långsjön 414
311 96 Heberg
Tel: 0705-458199
utstallning@hallandstaxklubb.se

Ledamot
Helen Bengtsson
Hagalyckan Nösslinge By 84
432 99 Skällinge
Tel: 0340-93085, 0702-484816
helen@moonfamily.se

Ledamot 
Hans-Åke Ottosson
Blixtorp Hulegård 505
311 97 Falkenberg
Tel: 0346-52219, 0702-592219
hans.ake.ottosson@bredband.net

Kontaktperson kassör
Viktor Ahnbo Parnebo
Lastad 228
311 95 Falkenberg
Tel: 0768-014430
viktor.parnebo@gmail.com

Ledamot
Magdalena Lubera
Rynke 594
264 53 Ljungbyhed
Tel: 0704-213063
pigelin_86@hotmail.com

Ledamot
Thomas Nilsson
Edenberga vägen 48
31295 Laholm
Tel: 070-9283509
Thomas2zorro@gmail.com


Utanför styrelsen

Viltspåransvarig
Regina Janåsen
Spannarp 152
432 77 Tvååker
Tel: 0705-791521
janasen@telia.com

Revisor 
Alf Andersson
Tel: 0706-204551

Hemsideansvarig
Malin Ahnbo Parnebo
Tel: 0725-600409
webbmaster@hallandstaxklubb.se

Valberedning
Madeleine Severinsson (sammankallande)
Tel: 0705-616885
Bengt-Arne Nybell
Carina Sunesson