Styrelse

Årsmötet har valt följande medlemmar till styrelse 2020:

Ordförande 
Östen Elg
Långåsvägen 16
432 78 Tvååker
Tel: 0730-569473
punto.elg@outlook.com

Vice ordförande & Drevprovsansvarig
Lennart Andersson
Bossflaten 106
310 61 Ätran
Tel: 0346-93323, 0738-491911
bossflaten@outlook.com

Sekreterare & Utställningsansvarig
Ann Bengtsson
Eftra Långsjön 414
311 96 Heberg
Tel: 0705-458199
utstallning@hallandstaxklubb.se

Kassör
Inger Hjelt Larsen
Mjäla 203
314 96 Torup
Tel: 0345-23018, 0707-630445
inger.hjelt@gmail.com

Ledamot
Helen Bengtsson
Nösslinge By 84
432 99 Skällinge
Tel: 0340-93085, 0702-484816
helen@moonfamily.se

Ledamot 
Hans-Åke Ottosson
Blixtorp Hulegård 505
311 97 Falkenberg
Tel: 0346-52219, 0702-592219
hans.ake.ottosson@bredband.net


Utanför styrelsen

Viltspåransvarig
Regina Janåsen
Spannarp 152
432 77 Tvååker
Tel: 0705-791521
janasen@telia.com

Revisorer 
Alf Andersson
Tel: 0706-204551
Clas Stjärneving
Tel: 0733-821292

Valberedning
Madeleine Severinsson (sammankallande)
Tel: 0705-616885
Bengt-Arne Nybell
Thomas Nilsson

Webbmaster
Annika Stjärneving
Tel: 0340-15800
webbmaster@hallandstaxklubb.se