Drevprov

2019 firar vi 40-års jubileum! Hoppas att du vill komma och fira lite extra med oss!
Sponsorer till våra jubileum, tax ska ni ha!

Rörligt prov: 1 oktober 2018 – 31 januari 2019
Ordinarie prov: 18 – 21 november 2019

Skickas till:
Drevprovsansvarig
Lennart Andersson
Bossflaten 106
310 61 Ätran
Tel: 0346-93323, 0738-491911
bossflaten@outlook.com

Anmälan & betalning: Anmälan görs 10 dagar före beräknad start. Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till ansvarig – samtidigt som anmälningsavgiften betalas till bankgiro 370-7692. Skriv hundens reg nr och att det avser drevprov.

Klassindelning & avgift: 450 kr för rörligt eller ordinarie prov, 200 kr betalas till bankgiro 370-7692 och resterande 250 kr betalas till domaren på plats vid provet.

För utländsk betalning: IBAN nummer: SE60 8000 0834 6900 3072 6723 BIC: SWEDSESS. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan.

Vaccinationer: Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!