Klubbinfo

MOTION TILL TAXFULLMÄKTIGE 2021
Motion ska inkomma till HTK senast 1 september för att kunna behandlas vid TF 2021.
Sänd till sekreterare
Ann Bengtsson
Eftra Långsjön 414
311 96 Heberg
eller via mail utstallning@hallandstaxklubb.se

Tänk på att en motion får endast innehålla ett yrkande som ska avslutas med ett konkret förslag som TF kan svara ja eller nej på.

Vår målsättning
-Att skapa gemenskap kring vårt intresse för rasen och att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört goda rasrena hundar.
-Att bevara och utveckla rasens egenskaper samt att informera och sprida kunskap om tax – dess beteende, fostran, utbildning och vård.

Mediapolicy
HTK är en SVTK-ansluten lokalklubb och lyder därmed under Svenska Taxklubbens stadgar och SKKs lagar, normer och regler: SKKs policy

Personuppgiftspolicy (GDPR)
Klubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att HTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med HTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande HTKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.