Klubbinfo

Ordinarie årsmöte var onsdag 6 mars 2019 på Kvibille Gästis. Vi tackar medlemmar och taxvänner för visat intresse!

Dagordning & verksamhetsberättelse finns här

Vill man ha verksamhetsberättelsen per post kontakta Ann på tel: 0705-458199

Hallands Taxklubb, HTK, är en lokalklubb under Svenska Taxklubben, SVTK, som tillhör Svenska Kennelklubben, SKK. I klubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av tax du har. Du kanske ännu inte har någon tax – här kan du hitta information och verksamhet inom Halland.

Vår målsättning är; Att skapa gemenskap kring vårt intresse för rasen och att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört goda rasrena hundar. Att bevara och utveckla rasens egenskaper samt att informera och sprida kunskap om tax – dess beteende, fostran, utbildning och vård.

Mediapolicy

HTK är en SVTK-ansluten lokalklubb och lyder därmed under Svenska Taxklubbens stadgar och SKKs lagar, normer och regler: Policy för digitala medier

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Klubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att HTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med HTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande HTKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.