Klubben

Ordförande
Östen Elg, Folkared Tallhyddan, 311 93 LÅNGÅS
Mobil: 073-0569473
punto.elg@hotmail.com

Sekreterare
Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 HEBERG
Mobil: 070-5458199
utstallning@hallandstaxklubb.se

Vice ordförande
Lennart Andersson, Bossflaten 106, 310 61 Ätran
Telefon: 0346-93323 Mobil: 073-8491911
bossflaten@outlock.com

Kassör
Inger Hjelt Larsen, Mjäla 203, 314 96 TORUP
Telefon: 0345-23018 | Mobil: 070-7630445
inger.hjelt@gmail.com

Ledamot
Catharina Kindberg, Ivebro 102, 314 96 TORUP
Mobil: 073-4057873
tina.kindberg@hotmail.com

Ledamot
Hans-Åke Ottosson,Blixtorp Hulegård 505 , 31197 Falkenberg
Telefon: 0346-52219 | Mobil: 070-2592219
hans.ake.ottosson@bredband.net

Utställning
Ann Bengtsson (sammankallande)
Catharina Kindberg
Lennart Andersson
Inger Hjelt Larsen

Drevprov
Lennart Andersson (sammankallande)
Hans-Åke Ottosson
Magnus Karlsson

Viltspår
Hans-Åke Ottosson (sammankallande)
Östen Elg

Prisförvaltare utställning
Ann Bengtsson

Prisförvaltare jaktprov/årsmöte
Lennart Andersson

Materialförvaltare
Ann Bengtsson