Årsmötet kommer att hållas på Kvibille Gästis den 7:e Mars-2018 kl 18:30

Anmälan sker till Catharina Kindberg på tele: 0345-212 08 eller Mobil: 073-4057873

Senast den 5:e Mars. Prisutdelning av 2017 års aktiviteter delas ut på årsmötet.

Kallelse kommer per post Februari 2018 till alla medlemma vi vill gärna se att så många medlemmar som möjligt kommer till årsmötet.

Comments are closed.

Post Navigation